Odontologia sense metall:

L’Odontologia sense metalls suposa una tendència important en l’odontologia moderna que persegueix diferents OBJECTIUS:

  • – major biocompatibilitat
  • – major estètica
  • – no produeixen les descoloracions o tonalitats fosques dels metalls
  • – no existeix la corrosió que sofreixen els metalls enla boca
  • – no transmeten l’electricitat, ni temperatura
  • – no produeixen l’efecte antena dels metalls amb les radiacions electromagnètiques i telèfons mòbils.

En aquest sentit la literatura científica mostra que el Mercuri, agent altament tòxic, aquesta directament relacionat amb alteracions del Sistema Nerviós Central.

Tots els metalls sofreixen més o menys corrosió en la cavitat bucal.
Els efectes immunològics dels metalls –AL·LÈRGIA– ocorren com a conseqüència d’una exposició continuada a concentracions habituals baixes dels metalls (també la poden produir els nivells alts tòxics) i es manifesta solament en una part de la població, ja que la reacció al·lèrgica –immunològica– només es dóna en persones immunològicament predisposades, en la majoria dels casos a causa de condicionants de tipus genètic.
Tant en les obturacions com en les pròtesis lliures de metall evitem els problemes que hem esmentat.
En l’odontologia moderna perseguim la realització de pròtesi 100% sense metalls.