Dents en 1 dia

En l’actualitat, molts pacients amb absència parcial o total de dents, o amb aquestes molt deteriorades, poden ser tractats amb les diferents tècniques “d’implants dentals i dents al dia”. Es poden realitzar extraccions de dents danyades, la inserció dels implants dentals i la col•locació de dents fixes en 4-12 hores.

implants dentals en un dia a Mataró i Argentona

És un tècnica que fem servir a les nostres clíniques dentals i l’avantatge de la qual radica en la reducció o eliminació del temps d’espera entre la col•locació de l’implant dental i la col•locació de les dents fixes.

Aquest procediment representa satisfacció i beneficia als nostres pacients, que obtenen les seves dents en un sol dia. Actualment el protocol d’implants de càrrega immediata (dents en un dia) es realitza amb gran freqüència, un cop ens permet reduir o fins i tot eliminar els períodes d’espera per col•locar les dents fixes.

No cal dir que s’ha de realitzar un estudi rigorós previ a cada cas, amb una planificació molt acurada, per tal d’obtenir els millors resultats possibles a llarg plaç.