Solicita una cita

Disseny del somriure i rehabilitació oral

La dentició natural sofreix de desgast, especialment en els pacients que pateixen bruxisme. No podem curar aquest hàbit involuntari, però podem pal·liar els seus efectes i retornar a les teves dents la seva anatomia original mitjançant tècniques adhesives mínimament invasives.

Rehabilitació oral mínimament invasiva.

Per a això, seleccionem el material i la tècnica més adequats en cada cas:

  • Composites directes (en la clínica).
  • Composites indirectes (fabricació en el laboratori dental).
  • Porcellanes dentals de diversa composició segons la indicació i l'àrea de la boca a tractar.

Reconstruïm l'anatomia dental en totes les teves dents, assegurant una correcta funció i la protecció de l'estructura dental sana romanent, facilitant a més la reconstrucció estètica del somriure.

Diseño digital de la sonrisa

En la clínica Arús duem a terme tractaments estètics guiats i integrats facialment, prenent la naturalesa com a referent i apostant per un concepte d'estètica natural.

El procés a seguir en el disseny digital del somriure es basa en la presa de fotografia i vídeo digital , per a estudiar les línies guia facials i dissenyar el somriure del pacient, garantint un resultat natural i integrat amb la fesomia de cada persona. D'aquesta manera, el pacient obté expectatives realistes del tractament d'estètica dental al qual se sotmetrà, podent valorar amb precisió el resultat final que obtindrà gràcies al disseny de somriure digital.

Les carilles de porcellana són fins fragments de ceràmica de menys de 0,5 mm de gruix aproximadament, que, col·locats sobre les dents, permeten compondre una nova harmonia en el somriure, amb més lluminositat i corregint petites malposicions o desgastos dentals amb gran naturalitat i estabilitat a llarg termini.

Altres tractaments

Implantologia, dents en 1 dia

L’implantologia és una especialitat de l’odontologia que es dedica a la planificació, col·locació i manteniment dels implants dentals. L’implant dental, […]

Ortodòncia invisible

L’ortodòncia és l’especialitat que s’encarrega de l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies de forma, posició, relació i funció […]

Odontopediatria

L’odontopediatria és el camp de l’odontologia especialitzada en la cura oral preventiva i terapèutic dels bebès, nens i adolescents. Des […]

Odontología sense metall

Tots els metalls pateixen més o menys corrosió en la cavitat bucal. Les noves tendencies en Odontologia persegueixen diferents objectius: […]